RUBIA TIR 9900 10W-40

Nachfolger RUBIA OPTIMA 3500 10W-40 SEIT 2023