RUBIA TIR 8900 10W-40

Nachfolger RUBIA OPTIMA 3100 10W-40 SEIT 2023